Ölkələrin qeyri-adi qanunları/Şotlandiya

İngiltərə Ölkələrin qeyri-adi qanunları

Danimarka


  • İnək sahiblərinin sərxoş olmağı qadağandır.
  • Bazar günləri Şotlandiyada balıq tutmaq qadağandır.
  • Şotlandiyada inək saxlayan və otaran şəxslərin sərxoş olmaları qadağandır.