Ölkələrin qeyri-adi qanunları/Böyük Britaniya

Avstraliya Ölkələrin qeyri-adi qanunları

İngiltərə


  • Böyük Britaniya qanununa əsasən, deputatın parlament binasında ölməyi qəti qadağandır.