Ölkələrin qeyri-adi qanunları/Fransa

Danimarka Ölkələrin qeyri-adi qanunları

İsrail


  • Donuzlara "Napoleon" adını qoymaq qadağandır.
  • Fransa qanunvericiliyində donuzlara Napoleon adının verilməsi və dəmir yolunda öpüşmək qadağandır.