İnformasiya cəmiyyəti/Aqrar cəmiyyət

../ İnformasiya cəmiyyəti

../

Aqrar cəmiyyətdə torpaq üzərində hegemonluq zənginliyin əsas mənbəyi sayılırdı. İqtisadiyyatda əsas gəlir mənbəyi kənd təsərrüfatı malları təşkil edir.