İradə Bağırova/Biblioqrafiya/Kitabları

İradə Bağırova/Biblioqrafiya

Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. Политические партии и организации Азербайджана в начале XX века (1900-1917). – monoqrafiya. Bakı, 1997
 2. XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda liberal cərəyanın inkişafı. – monoqrafiya.
 3. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920). – Kollektiv monoqrafiya. Bakı, 1998.
 4. Azərbaycan tarixi. 7 cilddə. – Kollektiv monoqrafiyanın IV və V cildlərinin müəllifi və redaksiya heyətinin üzvü. Bakı, 2001.
 5. “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti” ensiklopediyası. – Siyasi partiyalara və xadimlərə həsr olunmuş mətnlərin müəllifidir. Bakı, 2004.
 6. “Naxçıvan tarixi» kollektiv monoqrafiya üzrə «Naxçıvanda XX əsrin əvvəllərində siyasi hərəkatın başlanması» adlı hissənin müəllifi – çapa verilib.
 7. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. – «Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində» adlı hissə çapa təqdim edilmişdir.
 8. Şimal-Qərbi Azərbaycan tarixi. – Kollektiv monoqrafiya. Bakı, Şərq-Qərb, 2011, s.13-15, 305-332, həmmüəllif və elmi redaktor.
 9. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri (XVIII-XXI əsrlər), Kollektiv monoqrafiya. Bakı, Şərq-Qərb, 2013, həmmüəllif və elmi redaktor.
 10. История общественно-культурного реформаторства на Кавказе и в Центральной Азии (XIX- начало XX века). – МИЦАИ-ЮНЕСКО. Самарканд, 2012, Kollektiv monoqrafiya. Məsul redaktor və IV-V fəsillərin həmmüəllifi (s.213-303).
 11. The History of Public and Cultural reformation in the Caucasus and Central Asia (19th- early 20th century). – IICAS-UNESCO. Samarkand, 2013. Kollektiv monoqrafiya. Məsul redaktor və IV-V fəsillərin həmmüəllifi (s.192-275).
 12. Azərbaycan: Müstəqilliyə aparan yol. – Kollektiv monoqrafiya. – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi. Bakı, 2012.