İradə Bağırova/Biblioqrafiya/Publisistik məqalələri

İradə Bağırova/Biblioqrafiya

Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


  1. Əsasən «Bakinski raboçi», «Exo», «Zerkalo», «Panorama», «Panorama Azerbaydjana» (Moskva), Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin qəzetlərində və s. çap olunub.