{{{1}}}

Bir əcnəbi dildə bir neçə söz qeyd etmək ehtiyacı yaranarsa, ikinci və daha sonrakı sözlərə {{lang-xx2}} şablonu əlavə etmək məsləhət görülür. Məsələn, {{lang-en2|following words}}