Sintaksis: {{Tnavbar-view|şablonun adı}}

Piktoqram əvəzinə keçid üçün mətni text= parametri vasitəsi ilə vermək olar:

Mətn adının parametrlərinin verilməsi üçün bu parametr istifadə oluna bilər: fontcolor= (məsələn, fontcolor=white) və fontstyle= (məsələn, fontstyle=background:#ccf). Bütün blok üçün tərtibatı style= parametri vasitəsi ilə vermək olar.

Həmçinin bax

redaktə