Azərbaycan poçt markalarının kataloqu/№1139

Bu marka Azərbaycan poçt markalarının kataloqunda olan 1139 nömrəli markadır. At ilinə həsr olunmuş 4 markadan (1136, 1137, 1138, 1139) biridir.

1139 nömrəli marka

Təsviri redaktə

Markanın üzərində oyuncaq at təsvir olunub.

Markanın göstəriciləri redaktə

  • Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 16 yanvar 2014.
  • Rəssamı: X. Mirzəyev.
  • Çap növü: ofset, təbaşirli, yapışqanlı marka kağızı, çərçivəli dişi 14.
  • Markanın ölçüsü: 30x28 mm.
  • Qiyməti: 20 qəpik.

Səhifənin göstəriciləri redaktə

 
Suvenir vərəqi

Səhifənin ölçüsü 102x108 mm-dir.

Səhifə 4 müxtəlif markadan (1136, 1137, 1138, 1139) ibarətdir.

Səhifənin tirajı 20000-dir.

Mənbə redaktə