Azərbaycan poçt markalarının kataloqu/№1195

Bu marka Azərbaycan poçt markalarının kataloqunda olan 1195 nömrəli markadır. Keçi ilinə həsr olunmuş 2 markadan (1194, 1195) biridir.

1195 nömrəli marka

Təsviri

redaktə

Markanın üzərində keçinin başı təsvir olunub.

Markanın göstəriciləri

redaktə
  • Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 12 yanvar 2015.
  • Rəssamı: X. Mirzəyev.
  • Çap növü: ofset, təbaşirli, yapışqanlı marka kağızı, çərçivəli dişi 14.
  • Markanın ölçüsü: 30x28 mm.
  • Tirajı: 10000.
  • Qiyməti: 20 qəpik.

Səhifənin göstəriciləri

redaktə
 
Suvenir vərəqi

Səhifənin ölçüsü 102x108 mm-dir.

Səhifə cəmi 4 marka olmaqla 2 müxtəlif markadan (1194, 1195) ibarətdir.

Səhifənin tirajı 5000-dir.

Mənbə

redaktə