Azərbaycan poçt markalarının kataloqu/№1537

Bu marka Azərbaycan poçt markalarının kataloqunda olan 1537 nömrəli markadır. "Qalalar" mövzusunda buraxılmış 4 markadan (1534, 1535, 1536, 1537) biridir.

1537 nömrəli marka

Təsviri redaktə

Təsviri 1535 nömrəli markanın təsviri ilə eynidir.

Markanın göstəriciləri redaktə

  • Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 19 aprel 2019
  • Çap növü: Ofset çapı. Təbaşirli, yapışqanlı kağız. 105 qr/m2
  • Perforasiya: xətli, 13:13 ¼
  • Ölçüsü: 18x26 mm
  • Rəssam: Vüqar Əyyubov.
  • Çap olunub: Bobruysk Integrated Printing House, Bobruysk şəhəri, Belarus Respublikası
  • Tiraj: 1 200 000
  • Qiyməti: 0.5 AZN

Vərəqinin göstəriciləri redaktə

Vərəqi 32 markadan ibarətdir. Vərəqin ölçüsü 160x130 mm-dir.