Azərbaycan poçt markalarının kataloqu/№240

Bu marka Azərbaycan poçt markalarının kataloqunda olan 240 nömrəli markadır.

  • Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 1994
240 nömrəli marka