Azərbaycan poçt markalarının kataloqu/№261

Bu marka Azərbaycan poçt markalarının kataloqunda olan 261 nömrəli markadır.

  • Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 1994
261 nömrəli marka