Azərbaycan poçt markalarının kataloqu/№456

Bu marka Azərbaycan poçt markalarının kataloqunda olan 456 nömrəli markadır.

  • Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 1997
456 nömrəli marka