Azərbaycan poçt markalarının kataloqu/№478

Bu marka Azərbaycan poçt markalarının kataloqunda olan 478 nömrəli markadır.

  • Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 1997
478 nömrəli marka