Azərbaycan poçt markalarının kataloqu/№561

Bu marka Azərbaycan poçt markalarının kataloqunda olan 561 nömrəli markadır.

  • Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 2000
561 nömrəli marka