Azərbaycan poçt markalarının kataloqu/№719

Bu marka Azərbaycan poçt markalarının kataloqunda olan 719 nömrəli markadır. "Avropa" mövzusunda buraxılmış ilk poçt markasının 50 illiyinə həsr edilmiş 12 markadan biridir.

719 nömrəli marka

Təsviri redaktə

Markanın rəsmi, rəngi 711 nömrəli marka ilə eynidir.

Markanın göstəriciləri redaktə

  • Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 25 oktyabr 2005
  • Rəssam: X. Mirzəyev.
  • Çap növü: ofset, təbaşirli, yapışqanlı marka kağızı, çərçivəli dişi 12,75.
  • Markanın ölçüsü 44x31 mm.
  • Çap olunduğu yer: "Akzente Weber", Almaniya.
  • Tiraj: təmiz, dişli - hərəsindən 15000 ədəd. Söndürülmüş - hərəsindən 500000 ədəd.
  • Qiyməti: 3000 manat.

Suvenir vərəqinin göstəriciləri redaktə

 
Suvenir vərəqi

Hər bir suvenir vərəqi 1 markadan ibarətdir; ölçüsü 88x88, rəngi yaşıldır.

Suvenir vərəqi üzərində "Avropa" mövzusunda buraxılmış ilk poçt markasının 50 illiyi" sözləri yuxarıda Azərbaycan, aşağı hissəsində isə ingilis dillərində yazılıb.

Suvenir vərəqinin üzərində simvolik olaraq kağızdan düzəldilmiş poçt göyərçinlərinin şəkli təsvir olunub. Bir göyərçinin üzərində Azərbaycan bayrağının şəkli əks edilib.

Mənbə redaktə