Azərbaycan poçt markalarının kataloqu/1998

Bu səhifədə 1998-ci ilə aid Azərbaycan poçt markaları rəsmi kataloq nömrəsinin ardıcıllığı ilə sıralanmışdır. Digər illər üçün Azərbaycan poçt markalarının kataloquna baxın.

Ümumi məlumat redaktə

1998-ci ildə dövriyyəyə buraxılmış ilk markanın kataloq nömrəsi 499 olmuşdur. 1998-ci ildə ümumilikdə 34 marka dövriyyəyə buraxılmışdır. Həmin il buraxılmış sonuncu markanın kataloq nömrəsi 532 olmuşdur.

İl ərzində buraxılmış bütün markalar redaktə