Azərbaycan poçt markalarının kataloqu/1999

Bu səhifədə 1999-cu ilə aid Azərbaycan poçt markaları rəsmi kataloq nömrəsinin ardıcıllığı ilə sıralanmışdır. Digər illər üçün Azərbaycan poçt markalarının kataloquna baxın.

Ümumi məlumat Redaktə

1999-cu ildə dövriyyəyə buraxılmış ilk markanın kataloq nömrəsi 533 olmuşdur. 1999-cu ildə ümumilikdə 21 marka dövriyyəyə buraxılmışdır. Həmin il buraxılmış sonuncu markanın kataloq nömrəsi 553 olmuşdur.

İl ərzində buraxılmış bütün markalar Redaktə