Azərbaycan poçt markalarının kataloqu/2003

Bu səhifədə 2003-cü ilə aid Azərbaycan poçt markaları rəsmi kataloq nömrəsinin ardıcıllığı ilə sıralanmışdır. Digər illər üçün Azərbaycan poçt markalarının kataloquna baxın.

Ümumi məlumat redaktə

2003-cü ildə dövriyyəyə buraxılmış ilk markanın kataloq nömrəsi 635 olmuşdur. 2003-cü ildə ümumilikdə 29 marka dövriyyəyə buraxılmışdır. Həmin il buraxılmış sonuncu markanın kataloq nömrəsi 663 olmuşdur.

İl ərzində buraxılmış bütün markalar redaktə