Azərbaycan poçt markalarının kataloqu/2004

Bu səhifədə 2004-cü ilə aid Azərbaycan poçt markaları rəsmi kataloq nömrəsinin ardıcıllığı ilə sıralanmışdır. Digər illər üçün Azərbaycan poçt markalarının kataloquna baxın.

Ümumi məlumat Redaktə

2004-cü ildə dövriyyəyə buraxılmış ilk markanın kataloq nömrəsi 664 olmuşdur. 2004-cü ildə ümumilikdə 21 marka dövriyyəyə buraxılmışdır. Həmin il buraxılmış sonuncu markanın kataloq nömrəsi 684 olmuşdur.

İl ərzində buraxılmış bütün markalar Redaktə