Azərbaycan poçt markalarının kataloqu/2008

Bu səhifədə 2008-ci ilə aid Azərbaycan poçt markaları rəsmi kataloq nömrəsinin ardıcıllığı ilə sıralanmışdır. Digər illər üçün Azərbaycan poçt markalarının kataloquna baxın.

Ümumi məlumat Redaktə

2008-ci ildə dövriyyəyə buraxılmış ilk markanın kataloq nömrəsi 814 olmuşdur. 2008-ci ildə ümumilikdə 34 marka dövriyyəyə buraxılmışdır. Həmin il buraxılmış sonuncu markanın kataloq nömrəsi 847 olmuşdur.

İl ərzində buraxılmış bütün markalar Redaktə