Azərbaycan poçt markalarının kataloqu/2009

Bu səhifədə 2009-cu ilə aid Azərbaycan poçt markaları rəsmi kataloq nömrəsinin ardıcıllığı ilə sıralanmışdır. Digər illər üçün Azərbaycan poçt markalarının kataloquna baxın.

Ümumi məlumat redaktə

2009-cu ildə dövriyyəyə buraxılmış ilk markanın kataloq nömrəsi 848 olmuşdur. 2009-cu ildə ümumilikdə 40 marka dövriyyəyə buraxılmışdır. Həmin il buraxılmış sonuncu markanın kataloq nömrəsi 887 olmuşdur.

İl ərzində buraxılmış bütün markalar redaktə