Azərbaycanca Vikikitab/Mətn və sıra sayı

Azərbaycanca Vikikitab

Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri •


Azərbaycanca Vikikitab üçün aşağıdakı inkişaf tarixi qrafikindən də aydınca görünür ki, Azərbaycanca Vikikitab 2011-ci il üzrə normal inkişaf etsə də 2012, 2013 və 2014-cü illər üzrə demək olar ki, redaktələr və əlavələr olunmamışdır. Azərbaycanca Vikikitab ən yaxşı inkişaf mərhələsinə 2015-ci ilin sentyabrından başlamışdır.

Azərbaycanca vikikitabın mətn sayına görə inkişaf sxemi (2011-2016)
Azərbaycanca vikikitabın sıra sayına görə inkişaf sxemi (2011-2016)
Azərbaycanca vikikitabın inkişaf sxemi (2011-2016)