Biznes-planın hazırlanması mərhələləri/Biznes formulasını seçin və hüquqi öhdəliklə tanış olun

Mərhələ: 9. Biznes-planın hazırlanması mərhələləri

Xülasə

Mərhələ: 10. Biznes formulasını seçin və hüquqi öhdəliklə tanış olun. Siz seçim edə bilərsiniz, çünki müxtəlif növ mülkiyyət formaları mövcuddur. Onların hər biri üçün və çatışmayan cəhtlərə malikdir. Müəssisə rəhbəri olaraq siz əlavə öhdəlik daşıyırsınız. Bu təlim vəsaiti sizin qanunvericiliyin tələbləri, seçdiyiniz biznes sahəsi və mülkiyyət formasında tətbiq edilən öhdəliklər haqqında məlumat almağınıza yardım edəcək.