Biznes-planın hazırlanması mərhələləri/Məhsul və xidmətlərin maya dəyərini müəyyən edin

Mərhələ: 7. Biznes-planın hazırlanması mərhələləri

Mərhələ: 9.

Mərhələ: 8. Məhsul və xidmətlərin maya dəyərini müəyyən edin. Məhsul və xidmətlərinizə düzgün qiymət qoymaq və gəlirliliyi müəyyən etmək, eyni zamanda rəqib tərəflərin təklif etdiyi qiymətlərin təsirinə məruz qalmamaq üçün məhsul və xidmətlərinizin maya dəyərini düzgün şəkildə müəyyən etməlisiniz.