Ədviyyatlar/Duz

(Duz səhifəsindən yönləndirilmişdir)
../ Ədviyyatlar

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •

Kimyada natrium xlorid (NaCl) adı ilə tanınan ağ kristal quruluşlu birləşmədir. İnsan da daxil olmaqla əksər canlıların qida məhsulu kimi istifadə etdikləri duz, ticarət baxımından da önəmli bir məhsuldur. Dünyanın hər yerində rast gəlinən xörək duzuna tarixən böyük ehtiyac olmuşdur.

Bəsit kimyəvi quruluşu olan duzdan, dəriçilikdə, maldarlıqda, su təmizləmə sistemlərində və kimya sənayesində geniş istifadə edilir.

İnsanın xörək duzuna olan gündəlik tələbatı 5 qramdır.