Gülnaz Dadaşova/Biblioqrafiya/Tezisləri

../ Gülnaz Dadaşova/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri •
 • Эффективность физиотенза в сочетании с заместительной гормональной терапией при лечении артериальной гипертензии у женщин после менопаузы. Respublikanın əməkdar həkimi, t.e.d., professor S. M. salihovun 95-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransınin materialları, S.80–81, Bakı 2004. Həmmüəlliflər: Бахшалиев А.Б. Фараджова Н.З
 • Hemodynamic and metabolic effects of complex therapy with moxonidine and hormonal replacement therapy in postmenopausal women with hypertension. Fifteenth European Meeting on Hypertension, p.156–157 (P2.29), June 17–21, Milan, Italy, 2005. Həmmüəllif: Bakhshaliyev A. B., 4. Tezis. Эффективность физиотенза у женщин с артериальной гипертензией в постменопаузе. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların X Respublika Elmi konfransının materialları, S.49, Bakı 2005
 • Influence of fixed combination perindopril /indapamide on endotelial dysfunction, heart and vascular remodeling in metabolic syndrome patients. Abstract book 18th Scientific Meeting European Society of Hypertension, 22nd Scientific Meeting International Society of Hypertension, Journal of Hypertension, vol. 26 (suppl.1), S. 295, Poster PS20/MON/22, Berlin 2008. Həmmüəlliflər: Həmməllif: Bakhshaliyev A. B., Farajova N. Z
 • Cardiovascular risk factors and body weight dynamics in climacteric women in Azerbaijan. Abstract book 18th Scientific Meeting European Society of Hypertension, 22nd Scientific Meeting International Society of Hypertension, Journal of Hypertension, vol. 26 (suppl.1), p. S110, Poster PS06/TUE/44, Berlin 2008. Həmmüəlliflər: Bakhshaliyev A. B., Farajova N. Z.
 • Features of infringements of the rhythm of heart at patients with the arterial hypertension II and III degrees on data of Holter monitoring. Abstract book 18th Scientific Meeting European Society of Hypertension, 22nd Scientific Meeting International Society of Hypertension, Journal of Hypertension, vol. 26 (suppl.1), p. S266-S267, Poster PS18/WED/02, Berlin 2008. Həmmüəlliflər: Bakhshaliyev A. B., Gahramanova S. M.
 • Effect of gender on treatment and outcomes chronic heart failure in Azerbaijan. Abstract book 25th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Prevention, "Journal of Hypertension", e-supplement 1, p. E202, Poster № PP.08.07, Milan 2015
 • Gender- and age specific factors risk of chronic heart failure. Abstract book 25th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Prevention, "Journal of Hypertension", e-supplement 1, p. 405, Poster № PP.30.20, Milan 2015
 • İnfluence of exercise training on tissue oxygenation in patients üith chronic heart failure. Abstract book 25th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Prevention, "Journal of Hypertension", e-supplement 1, p. 462, Poster № PP.36.05, Milan 2015. Həmmüəlliflər: Abdullayev N. Shirinova E.
 • Evaluation of gender features of risk factors of chronic heart failure. European Journal of Heart Failure ;Special Issue: Abstracts of the Heart Failure 2015 and the 2nd World congress on Acute Heart Failure, Seville, Spain, 23–26th may 2015, 17 (suppl.1), e52, P251, Spain 2015. Həmmüəllif: Bakhshaliyev A. B.
 • Гендерные различия динамики терапии ИАПФ, БРА у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş "Təbabətin aktual problemləri 2015" Elmi–praktik konfransın materialları, Bakı 2015, səh.123. 22. Məqalə: A comparison of valsartan and perindopril in the treatment of arterial hypertension in the Azerbaijan population Azərbaycan Kardiologiya Jurnalı, 2015, № 1 (7), p.14–18
 • Особенности структурно-морфометрических параметров левого желудочка сердца у женщин с хронической сердечной недостаточностью. МатериалыV Научно-образовательной конференции кардиологов и терапевтов Кавказа, Нальчик 2015 // Специальный выпуск журнала "Кардиоваскулярная терапия и профилактика", 2015, стр.21–22
 • Гендерные особенности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы у женщин в пери – и постменопаузе. Материалы Форума "IV Международный форум Кардиологов и Терапевтов", 30 марта-1 апреля, Специальный выпуск журнала "кардиоваскулярная терапия и профилактика" стр.61, Москва 2015
 • Features of changes of insulin resistance in patients with metabolic syndrome with moxonidine and a combination of moxonidine with ivabradine. 12th Metabolic Syndrome, Type 2 Diabetes and Atherosclerosis Congress, St. Petersburg, Russia, 2017.
 • The influence of the external counterpulsation on patients with HFmrEF. Akad. C. M. Abdullayev adına. ETKİ-nun təsis edilməsinin 40 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın tezis materialları 2019 (Bakı ş.), s.6. Həmmüəlliflər: Alakbarov R., Jahangirov T., Ibrahimov F
 • The impact of diuretic therapy on the parameters of purine, carbohydrate and lipid nmetabolism and the level of c reactive protein in patients with chronic heart faillure тезис. Akad. C. M. Abdullayev adına ETKİ-nun təsis edilməsinin 40 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın tezis materialları 2019 (Bakı ş.), s.68. Həmmüəlliflər: Alıyeva K. R., Gahramanova S. M., Samedov R. İ., Aliyeva İ. B., Rahimova E. S.
 • Prevalencen of hypertension, awareness, treatment and control among academic staff of Azerbaijan State Pedagogical University. Akad. C. M. Abdullayev adına ETKİ-nun təsis edilməsinin 40 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın tezis materialları 2019 (Bakı ş.), s.61. Həmmüəlliflər: Gasimov Z., Hasanova I., Guliyeva A., Hasanova E., Bayramova G.
 • Şəkərli diabet ilə yanaşı xroniki ürək çatışmazlığı olan xəstələrdə həyat keyfiyyəti göstəricilərinin müqayisəli qiymətləndirilməsi. ATU-nin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş "Təbabətin aktual problemləri −2020" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konqresin materialları, 19 – 20 dekabr 2020, s. 148–149. Həmmüəllif: Xudiyeva G. M., Hacıyev G. G.
 • Oценка безопасности и эффективности лецения комбинацией сакубитрил/валсартан у пациентов с хронической недостаточностью. Всероссийская научно-практическая конференция, "Кардиология на маршеǃ"9–11 сентября, 2020. Həmmüəllif: Худиева Г.М.
 • Poor control of hypertension and associate risk factors among academic staff of Azerbaijan State Pedagogical University. VIII Евразийский конгресс кардиологов 27–28 мая, 2020 г., с. 8–9. Həmmüəlliflər: Gasimov Z. I., Gasanova I.
 • Эхокардиографическая оценка эффективности лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза со средним значением фракции выброса методом наружной контрпульсации. Маретиалы X международного форума кардиологов и терапевтов, 23–25 марта 2021г. Москва Приложение к Международному журналу сердца и сосудистых заболеваний, 2021, Том 9, № 29. Həmmüəlliflər: Алекперов Р.Г.,Джахангиров Т.Ш., Ибрагимов Ф.Н. 57. Tezis. Usefulness of blood pressure measurement during social event Joint Meeting of the European Society of Hypertension (ESH) and the International Society of Hypertension (ISH). (Glasgow UK,2020, now postponed to April 11 −14, 2021). Həmmüəlliflər: Gasimov Z., Gabiyeva N., Javadova T.,
 • Возможности применения методики STEPS (WHO) для выявдения факторов риска ССЗ среди студентов Азербайджанского Государтсвенного Педагогического Университета. Всероссийский конгресс "Артериальная гипертония 2022: диагностика и лечение в пандемии COVID-19" (16–17 марта 2022 г.). Həmmüəlliflər: Гасымов З.И., Алиева И.Г.