Könül Daşdəmirova/Biblioqrafiya/Kitabları

../ Könül Daşdəmirova/Biblioqrafiya

../


  1. Daşdəmirova Könül Q. “Veb-analitika: mahiyyəti, problemləri və perspektivləri” ekspress-informasiya. “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı 2019, 68 səh.