Könül Daşdəmirova/Biblioqrafiya/Konfrans materialları

../ Könül Daşdəmirova/Biblioqrafiya

../


  1. Ağayev Firudin T., Daşdəmirova Könül Q. Tədrisdə informasiya texnologiyalarının tətbiqi. İnformatika, informasiya texnologiyalarının təhsildə tətbiqi məsələləri konfransı, 2007, səh.104-107
  2. Daşdəmirova Könül Q. Veb-saytların proqram təminatının optimallaşdırılması məsələləri. "Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri" I respublika konfransı, 2017, səh.72-75