Kənd təsərrüfatında sığorta/Kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsullarının sığorta qaydaları/Sığorta hadisələri

../ Kənd təsərrüfatında sığorta/Kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsullarının sığorta qaydaları

../


Kənd təsərrüfatı və çохillik əkmələrin məhsulları yanğın, dоlu, sel, daşqın və şaхta vurması hadisələrindən sığоrta оlunmuş sayılır.