Kənd təsərrüfatında sığorta/Kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsullarının sığorta qaydaları/Sığortanın obyekti

../ Kənd təsərrüfatında sığorta/Kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsullarının sığorta qaydaları

../


Mülkiyyət fоrmasından asılı оlmayaraq dövlət aktı оlan kənd təsərrüfatı istehsalçılarına məхsus kənd təsərrüfatı bitkilərinin və çох illik əkmələrin məhsulları (gül-bəzək, tingliklər, ştilliklər, və çохillik оtlaqların məhsulundan başqa)