Lətif Tarverdiyev/Biblioqrafiya/Əsas elmi əsərləri

Lətif Tarverdiyev/Biblioqrafiya

  • Tarverdiyev, L.Ə. Veb-saytlarin təhlükəsizliyinin statistik analizi / L.Ə. Tarverdiyev // İnformasiya texnologiyaları problemləri. -2013. -N:1(7)- S. 44-51
  • Tarverdiyev, L.Ə. Veb təhlükəsizliyin qiymətləndirilməsi metodlarının analizi / L.Ə. Tarverdiyev , Y.N. İmamverdiyev // İnformasiya texnologiyaları problemləri. - 2013. - N: 2.
  • Tarverdiyev, L.Ə. Veb-saytlarda təhlükəsizlik boşluqlarının analizi / L.Ə. Tarverdiyev , Y.N. İmamverdiyev // Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransı”. - 2013. - S. 122-125.
  • Tarverdiyev, L.Ə. Uşaq və yeniyetmələrin İnternetin zərərli təsirlərindən qorunması problemləri / L.Ə. Tarverdiyev , R.Ş. Mahmudova // zərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransı”. - 2013. - S. 46-49.