Linux/Sistemin əsas əmrləri

Linux

Linux sistemində fayl yaratmaq, silmək, fayllara baxmaq, axtarmaq, hər hansı bir proqramı kompilyasiya etmək və s. xüsusi əmrlərin köməkliyi ilə yerinə yetirilir.

Məsələn:

root@localhost# ls /root

Bu əmr verilərsə /root kataloqundakı fayl və alt kataloqların siyahısı çıxacaqdır.

ls əmri kimi bir çox əmrlər mövcuddur.


Əlavə məlumatRedaktə

Bəzi distributivlərdə əlavə əmrlərdə olur. Məsələn Gentoo distributivində emerge əmri digər distributivlərdə Gentooda olan kimi reaksiya göstərmir.