Məntiqi məsələlər/Suallar

-Təcili olaraq bura gəlin. Həyat yoldaşınız qətlə yetirilib. Bir müddət keçdikdən sonra kişi gəlir, qadına baxır və deyir:

-Əzizim, səninlə nə baş verib?!

Bu zaman polis hadisə yerinə yaxınlaşır. Şerlok barmağı ilə kişini göstərərək deyir:

-Bu kişini həbs edin. Qatil odur. Sual: Şerlok Holms nəyə görə belə düşünürdü?


3. Atın digər atın üzərindən atladığı hadisə harada baş verir?


4. Masanın üzərində bir banka var. Onun yarısı masanın üzərində, yarısı isə havadadır. Yarım saatdan sonra bankanın yerə düşəcəyini nəzərə alsaq, onun içərisindəki nədir? Və nəyə görə?


5. Bir kişi dənizdə fırtınaya düşür və fırtına onu yalnız qadınların yaşadığı adaya aparır. O səhər ayıldıqda kəndirlərlə bərk-bərk bağlandığını görür və tezliklə onu öldürəcəklərini anlayır. O son sözünü demək haqqını tələb edir. O son sözünü dedikdən sonra qadınlar onu sərbəst buraxır, ona qayıq, qida və su verərək yola salırlar. O nə demişdi?


6. Hündürlüyü 3 metr, uzunluğu 20 metr, çəkisi isə 3 ton olan beton divar var. Heç bir köməkçi vasitə və alət olmadan həmin divarı necə yıxmaq olar?


7. Ata iki oğlu ilə birlikdə ova yollanır. Ovda onların qarşısına çay və onun üzərində qayıq çıxır. Qayıq ya atanı tək, ya da iki qardaşı birlikdə daşıya bilər. Ata və oğullar digər sahilə necə gedə bilərlər?


8. Kanalizasiya lyukları niyə dairəvidir?


9. Qapısı bağlı otaqda 3 lampa, dəhlizdə isə 3 elektrik açarı var. Qapını ən azı neçə dəfə açıb örtmək lazımdır ki, hansı elektrik açarının hansı lampanı yandırmaq üçün nəzərdə tutulduğunu müəyyən etmək mümkün olsun?


10. Tortu üç dəfə doğramaqla necə 8 bərabər hissələrə bölmək olar?


11. Tarlanın ortasında əlində kibrit olan ölü insan tapılıb və heç bir izə rast gəlinməyib. O, nə üçün və hansı şəraitdə dünyasını dəyişmişdir?


12. Avtobusa nə qədər top yerləşə bilər?


13. Həkim xəstəyə iki növdə hərəsindən iki dənə olmaqla olan 4 həb verdi, onları xarici görünüşünə görə bir-birində fərqləndirmək mümkün deyil.

Həbləri 2 dəfəyə içmək lazımdır: səhər hər növdən bir həb qəbul edilməlidi; bu, eynilə axşam da təkrarlanır. Əgər doza pozulsa, və ya həb qəbul edilməsə xəstə öləcək. Belə alındı ki, həblər qarışıq düşdü. Müalicə kursunu necə keçmək olar ki, həm də sağ qalasan?


14. Qədim zamanlarda qadınlar kipriklərinin üzərindən ipək parça salardılar. İndi, bu ipək parçaları nə əvəz edir?


15. Kişi ilə qadın. Kişi qadını qucaqlayır və “özümü o qədər xoşbəxt hiss edirəm ki” – dedi. Qadın isə “mənim ürəyim bulanır” – deyə cavab verdi. Amma kişi onu qucaqlamadan əvvəl qadın özünü çox yaxşı hiss edirdi. Buna baxmayaraq kişi qadından incimədi. Qadın niyə elə dedi?


16. David yuxudan durub, paltarını geyib, səhər yeməyini yeyib evdən çıxaraq maşına oturdu. 300 mil getdikdən sonra maşından çıxıb, evə girib yeməyini yeyib yatdı. Yenə də öz evində. Amma 300 mil David düz yol gedib geri qayıtmayıb. Bu necə ola bilər?


17. Kişi birinci dəfə gördüyü qadının yanına gəlib, köynəyinin yaxasını açıb, alt paltarını çıxararaq qadını özüylə apardı. Qadının əri isə bütün bunları görsə də, sakitcə durub baxdı. Əri niyə belə reaksiya verdi?


18. Çayın sahilinə 2 balıqtutan gəlir. Sahildə 1 dənə qayıq olur və ancaq 1 nəfər minə bilər qayığa. Buna baxmayaraq hər iki balıqtutan sahili keçir. Necə?


19. Mart ayında həkimlərə çoxlu paraşütçülər gətirilir. Hətta yay vaxtı onların sayı bu qədər çox olmur. Paraşütçülərə xidmət gösətərən həkimlərə nə deyirlər?


20. XIX əsrdə Kanada pullarının üstündə şamanların və cadügarların cadusu yazılırdı. Niyə?