Microsoft Outlook Express/Əlavə edilmiş fayllara baxılma

../ Microsoft Outlook Express

../


Əlavə fayların hər biri yaradıldığı proqram tərəfindən yüklənir. Bu fayla baxmağa, onun üzərində düzəliş aparmağa və onu qoruyub saxlamağa imkan verir.

Alınan əlavəyə baxmaq üçün onun adının üzərində mausun düyməsini basın.

Elektron məktuba baxılma pəncərəsində mausun düməsini Number of multimedia.doc faylının üzərində iki dəfə basın.

Faylın yaradıldığı Microsoft Word proqramı yüklənir.