Çöl bitkisidir. Ağ rənglidir. Azərbaycanda da bu gül bitir.