Nizami Gəncəvi/Biblioqrafiya

../ Nizami Gəncəvi

../

1947   1948   1950   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011  

  • Arzumanlı V. Nizami Gəncəvinin dünya şöhrəti. Bakı: Qartal, 1997.
  • Babayeva T. Nizami Gəncəvinin ədəbi irsində şəxsiyyət problemi. Bakı: 2000, 200 s.
  • Əhmədov Ə. Nizami-Elmşünaslıq. Bakı: 2001, 254 s.
  • Kərimli T. Nizami və tarix. Bakı: Elm, 2002, 241 s.
  • Rzasoy S. Nizami poeziyası: Mif-tarix konteksti. Bakı: Ağrıdağ, 2003, 212 s.
  • Əlibəyzadə E. Nizami və tariximiz. Bakı: 2004, 186 s.