Nyunorsk

Nyunorsk dili
Bu kitab "Nyunorsk dili" haqqındadır.


MündəricatRedaktə