Politologiya/İstifadə edilmiş ədəbiyyat

Qədim dövrdə Azərbaycanda siyasi fikir Politologiya

  1. Politologiya. İzahlı lüğət. Bakı, 2007.
  2. Mustafa İsgəndərzadə, Politologiyanın əsasları. Bakı, "KitabKlubu" MMC, 2012. 152 səh. ISBN: 978-9952-404-31-9