Qaşqay Ziyəddinoğlu/Biblioqrafiya/Redaktoru olduğu kitab və monoqrafiyalar

../ Qaşqay Ziyəddinoğlu/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri • Sitatları

1. Yaralı qartal (şeirlər, poemalar, qəzəllər) Alqayıt Xəlilov. Bakı: Hərbi Nəşriyyat, 2007, 560 s.
2. Seyid Bayram ocağı Alqayıt Xəlilov. Bakı: Hərbi Nəşriyyat, 2007, 500 s.
3. Daşkənd və daşkəndlilər. Bakı: Hərbi Nəşriyyat , 2012, 240 s.
4. "Erməni məsələsi" tarixin izi ilə (monoqrafiya), Çaxmaqlı Qafar. Bakı: Hərbi Nəşriyyat, 2008, 176 s.
5. Türk-müsəlman soyqırımı (kütləvi və dövri nəşrlərdə). Tənzilə Rüstəmxanlı. Bakı: Hərbi Nəşriyyat, 2009, 192 s.
6. Dağlıq Qarabağ işğaldan əvvəl və sonra. Qafar Çaxmaqlı. Bakı: Hərbi Nəşriyyat, 2009, 136 s.
7. Çaxmağı çax, çaxmağı çək. Səməndər Mehdiyev. Bakı: MPM, 2010, 92 s.
8. Bitməyən ömür. Araz Yaquboğlu, Bakı: Nurlar NPM, 2013. 400 s.
9. Dağlık Karabağ: işgalden önce ve sonra... Gaffar Çakmaklı. Yalova: 2010, 48 s.