Qara Yanvar/Biblioqrafiya

Qara Yanvar Biblioqrafiya


1990   1991   1992   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011  

1992 redaktə

1998 redaktə

2002 redaktə

2004 redaktə

2008 redaktə

2009 redaktə

2010 redaktə

  1. "Şəhidlər. Biblioqrafiya" kitabı. Bakı.
  2. Şövkət Хаnməmmədоvа. "20-dən 20-yə" (20 Yаnvаr şəhidlərinin əziz хаtirəsinə həsr оlunur) Bаkı, «MBM», 96 səh.

2011 redaktə

  1. Məzahir Süleymanzadə. “20 Yanvar: Güllələnmiş qəzet” kitabı. Bakı.