Qara Yanvar/Biblioqrafiya

Qara Yanvar Biblioqrafiya


1990   1991   1992   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011  

1992Redaktə

1998Redaktə

2002Redaktə

2004Redaktə

2008Redaktə

2009Redaktə

2010Redaktə

  1. "Şəhidlər. Biblioqrafiya" kitabı. Bakı.
  2. Şövkət Хаnməmmədоvа. "20-dən 20-yə" (20 Yаnvаr şəhidlərinin əziz хаtirəsinə həsr оlunur) Bаkı, «MBM», 96 səh.

2011Redaktə

  1. Məzahir Süleymanzadə. “20 Yanvar: Güllələnmiş qəzet” kitabı. Bakı.