Ramiz Abbaslı/Biblioqrafiya/Kitabları

../ Ramiz Abbaslı/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


  1. Ramiz Abbaslı. "Yeddi kəndin məktəbi" (povestlər toplusu), 1996.
  2. Ramiz Abbaslı. "İlğım", 2000.
  3. Ramiz Abbaslı. «Zülmət gecələr» (povest və hekayələr), Bakı, «Nərgiz» nəşriyyatı, 2008, – 204 səh.
  4. Ramiz Abbaslı. Tomas de Vaalın “Qara bağ” kitabındakı təhriflərə dair. - “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” 8-ci elmi-əməli konfransının materialları (Qarabağ General-Qubernatorluğunun 90 illiyinə həsr olunur).
  5. Ramiz Abbaslı. "Ad oğrusunun adı" (roman), Bakı, "Elm və təhsil", 2015. 280 səh.
  6. Ramiz Abbaslı. "Ximera" (roman), Bakı, "Qanun", 2018. 224 səh.