Rasim Əliquliyev/Biblioqrafiya/Dərs vəsaitləri

../ Rasim Əliquliyev/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri •
  1. Abbasov Ə.M., Əliquliyev R.M., Ağayev F.T., İsmayılov İ.İ. Müasir kompyuter proqramları. Bakı, “Elm”, 2000, 136 s.
  2. Алгулиев Р.М., Алиев А.Г. Экономические особенности информационных технологий. Баку, “Элм”, 2002, 56 c.
  3. Abbasov Ə.M., Əliquliyev R.M., Ağayev F.T. Web səhifələrin yaradılması. Bakı, “Elm”, 2002, 114 s.
  4. Əliquliyev R.M., Əliyev Ə.Q. İqtisadi proseslərdə informasiya texnologiyaları. Bakı, “Elm”, 2002, 48 s.
  5. Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N. Rəqəm imzası texnologiyası. Bakı, “Elm”, 2003, 132 s.
  6. Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N. Kriptoqrafiyanın əsasları. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2006, 688 s.
  7. Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N. Kriptoqrafiya tarixi. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2006, 192 s.
  8. Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N., Musayev V.Y. Biometrik texnologiyalar. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2009, 376 s.
  9. Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N., Abdullayeva F.C. Sosial şəbəkələr. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2010, 287 s.