Rasim Əliquliyev/Biblioqrafiya/Elmi icmallar və broşürlər

../ Rasim Əliquliyev/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri •
 1. Алгулиев Р.М. Угрозы корпоративным сетям и формализация их отношений с механизмами защиты. АзНИИНТИ, Баку, 2000, 32 с.
 2. Алгулиев Р.М., Алиев Г.М. Модели и бизнес-процессы в электронной коммерции. Баку, “Элм”, 2003, 84 c.
 3. Алгулиев Р.М., Шыхалиев Р.Г. Методы и технологические аспекты экранирования взаимоувязанных корпоративных информационных пространств. Баку, “Элм”, 2003, 104 c.
 4. Алгулиев Р.М., Кондратьев С.В. Моделирование электронных научных коллекций. Вakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2006, 156 c.
 5. Əliquliyev R.M., Valehov C.F., Mahmudov R.Ş. İnternet-jurnalistikanın formalaşmasının bəzi aspektləri (ekspress-informasiya). Bakı, “İnformasiya texnologiyaları”, 2008, 32 s.
 6. Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş., Nəbibəyova G.Ç. Elmi kadr hazırlığı (monitorinq). Bakı, “İnformasiya texnologiyaları”, 2009, 142 s.
 7. Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnformasiya asılılığı problemləri və onlarla mübarizə yolları (ekspress-informasiya), Bakı, “İnformasiya texnologiyaları”, 2009, 64 s.
 8. Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternet mühitində intellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması məsələləri (ekspress-informasiya). Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2010, 60 s.
 9. Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternet fenomeninə çoxaspektli baxış (ekspress-informasiya). Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2010, 96 s.
 10. Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternetin tənzimlənməsi problemləri (ekspress-informasiya). Bakı, “İnformasiya texnologiyaları”, 2010, 115 s.
 11. Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. Fərdlərdə informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılmasına struktur yanaşma. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2011, 46 s.
 12. Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N. İnformasiya təhlükəsizliyi insidentləri. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2012, 219 s.
 13. Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternet-medianın meydana gəlməsi və inkişafı: əsas istiqamətlər və xüsusiyyətlər (ekspress-informasiya). Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2012, 58 s.
 14. Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. Əşyaların İnterneti (ekspress-informasiya). Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2012, 48 s.
 15. Əliquliyev R.M., Alıquliyev R.M., Fətəliyev T., Həsənova R. Elmmetriya: mövcud vəziyyəti və imkanları (ekspress-informasiya). Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2013, 96 s.
 16. Əliquliyev R.M., Salmanova P. İnformasiya cəmiyyəti: maraqlı xronoloji faktlar. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2013, 169 s.
 17. Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnformasiya cəmiyyətində bazar iqtisadiyyatının transformasiyası məsələləri (ekspress-informasiya). Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2013, 58 s.
 18. Əliquliyev R.M., Qasımova K.P., Məmmədov E.Ç. Müasir dövrdə elektron kitabxanaların formalaşmasının perspektivləri (ekspress-informasiya). Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2014, 75 s.
 19. Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş., Allahverdiyeva S.S. Elmi kadr hazırlığı (monitorinq). Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2014, 61 s.
 20. Алгулиев Р.М., Салманова П.М. Информационное общество: Интересные хронологические факты. Баку, «Информационные технологии», 2014, 169 стр.
 21. Alguliyev R.M., Salmanova P.M. Information society: Interesting chronological facts. Baku, “Information Technologies”, 2014, 153 pp.
 22. Əliquliyev R.M., Qurbanova Ə.M. Terminaloji informatika sahəsində aparılan elmi-nəzəri araşdırmalar və onların müqayisəli təhlili (ekspress-informasiya). Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2014, 71 s.
 23. Əliquliyev R.M., Ələkbərova İ.Y. Vikimetrik tədqiqatlar: Müasir vəziyyəti, problemləri və perspektivləri. (ekspress-informasiya). Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2015, 87 s.
 24. Əliquliyev R.M., Ələkbərov R.Q., Fətəliyev T.X. Elektron elm: müasir vəziyyəti, problemləri və inkişaf perspektivləri. (ekspress-informasiya). Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2015, 127 s.
 25. Əliquliyev R.M., İsmayılova N.T. Bibliometriya: müasir vəziyyəti, problemləri və inkişaf perspektivləri. (ekspress-informasiya). Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2015, 66 s.
 26. Əliquliyev R.M., Ağayev N.B., Alıquliyev R.M. Plagiatlıqla mübarizə texnologiyaları. (ekspress-informasiya). Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2015, 165 s.
 27. Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X. Vətəndaş elmi. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2018, 138 s.
 28. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Abdullayeva F.D. The Improved LSTM and CNN Models for DdoS Attacks Prediction in Social Media - USA : IGI Global, 2022. 19 p.