Rasim Əliquliyev/Biblioqrafiya/Monoqrafiyaları

../ Rasim Əliquliyev/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri •
  1. Аббасов А.М., Алгулиев Р.М., Касумов В.А. Проблемы информационной безопасности в компьютерных сетях. Баку, “Элм”, 1998, 235 c.
  2. Алгулиев Р.М. Теоретические основы построения виртуальных частных сетей с перестраиваемой структурой. Москва, “ИСА РАН”, 1999, 104 c.
  3. Алгулиев Р.М. Методы синтеза адаптивных систем обеспечения информационной безопасности корпоративных сетей. Москва, “УРСС”, 2001, 248 c.
  4. Əliquliyev R.M., R.Ş. Mahmudov. Əşyaların İnterneti. Bakı, İnformasiya Texnologiyaları Nəşriyyatı, 2012. 48 s.
  5. Əliquliyev R.M., Imamverdiyev Y.N. İnformasiya təhlükəsizliyi insidentləri. Bakı. İnformasiya Texnologiyaları, 2012, 219 s.