Resept:Duzlu kələm şirəsi

Duzlu kələm şirəsi — qida qəbulundan (əsasən nahar və şam yeməyindən) sonra, əsasən müalicə məqsədilə, eləcə də isti günlərdə susuzluğu yatırmaq üçün içilir.

Hazırlanma qaydası redaktə

Bu şirənin qıcqırma prosesi başa çatdıqdan və lazimi qədər süd turşusu toplandıqdan sonra turşudulmuş kələmi süzməklə əldə edirlər. Rəngi şəffaflaşdırılmış və şəffaflaşdırılmamış duzlu kələm şirəsi hazırlana bilər. Duzlu kələm çirəsinə şüşə butulkalarda konservləşdirirlər. Tərkibində 10% askorbin turşusu, 1,4-1,5% üzvi turşu və 1,4-1,8% xörək duzu olur.