Tofiq Mustafazadə/Biblioqrafiya/Tərtib etdiyi sənəd topluları

../ Tofiq Mustafazadə/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
  1. “Quba əyalətinin kameral təsviri»nin (1831-ci ildə kollec assesoru Xotyanovski tərəfindən tərtib edilmişdir) tərcüməsi, giriş və qeydlər. Bakı, Sabah, 2008, 752 s.
  2. Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində. XVIII əsr. RF Dağıstan Mərkəzi Dövlət Arxivinin materialları. Bakı, Çaşıoğlu, 2012, 856 s.