Turan dili/Danışıq kitabı

../ Turan dili

../

Səlám!
Salam!

Kününüz xayr!
Gününüz xeyir!

Ertəniz xayr! / Táñınız xayr!
Sabahınız xeyir! / Gün aydın!

Áqşámınız xayr!
Axşamınız xeyir!

Tününüz xayr! / Keçəniz xayr!
Gecəniz xeyir!

Qandaysınız?
Necəsiniz?

Yaxşısınızmı?
Yaxşısınızmı?

Yaxşıyam, təşəkkür edirəm.
Yaxşıyam, təşəkkür edirəm.

Nimə bár nimə yoq?
Nə var nə yox?

Unday-bunday.
Elə-belə.

Yámán eməsəm.
Pis deyiləm.

Bir áz árğınam.
Bir az yorğunam.

Kəsələm.
Xəstəyəm.

Nimə boldu? Niməniz bár?
Nə oldu? Nəyiniz var?

Báşım áğrıyır.
Başım ağrıyır.

Alláh şifá bersin.
Keçmiş olsun.

Átınız nimədir?
Adınız nədir?

Menim átım ...'-dır.
Mənim adım ...'-dır.

Familyam...
Familyam...

Men Türkəm.
Mən Türkəm.

Məmnun boldum.
Məmnun oldum.

Bu Cənáb / Xanım.
Bu ... Bey / Xanım.

Tanışdığımıza məmnun boldum.
Tanış olduğumuza şadam.

Neçə yáşınız bár?
Neçə yaşınız var?

... yáşım bár.
... yaşım var.

Men sizi áldından tanıyıram.
Mən sizi əvvəlcədən tanıyıram.