Vikikitab:Redaktə müharibəsi

(VK:RM səhifəsindən yönləndirilmişdir)
Bu səhifə Vikikitabın rəsmi prinsiplərindən biridir. Səhifənin məzmunu, bütün Vikikitabçılar tərəfindən eyni dərəcədə riayət edilməsi tələb olunan qaydalardan ibarətdir. Səhifədə redaktə etmədən öncə, bu dəyişikliklərin Vikikitabçılar tərəfindən, ilk növbədə isə Vikikitabın idarəçiləri tərəfindən dəstəkləndiyindən əmin olun. Düzgün hesab etmədiyiniz məqam varsa məqalənin müzakirə səhifəsində bunu aydın şəkildə ifadə edin.
Qısayol:
VK:RM


Vikikitabda redaktələr müharibəsi — konsensusa gələ bilməyən istifadəçilər məqaləni ardıcıl olaraq öz istədikləri məzmuna qaytarırlar. Redaktə müharibəsi adətən idarəçilərdən birinin məqaləni mühafizə etməsi və ya müharibədə iştirak edən istifadəçilərdən birini və ya hər ikisini bloklamasından sonra sona çatır.

Həmçinin bax

redaktə